Functional Approach

Bridging the gap from rehab to performance. Dit is het motto binnen de Functional Approach.

Het concept omvat dezelfde principes die gebruikt worden bij het verbeteren van prestaties bij atleten, de revalidatie na een letsel en het trainen van hun duurzaamheid (durability).

Principes:

  1. Evidence/Practice-based denken i.f.v. het klinisch redeneerproces.
  2. Er wordt gewerkt vanuit een Biopsychosociale context waarbij de patiënt/atleet centraal staat.
  3. Respect en aandacht voor de individuele doelen en verwachtingen van de patiënt/atleet.
  4. Elk facet binnen het behandelproces wordt als Team patiënt ↔ therapeut geëvalueerd om het herstelproces zo snel mogelijk te beïnvloeden.
  5. Het is een Resultaat Georiënteerde Benadering die niet gebaseerd is op 1 methode, maar gebruik maakt van: Manuele Therapie, Myfoasciale Technieken (4xT-methode), Neurodynamische Mobilisaties, Mckenzie technieken, Mulligan technieken, Triggerpoint release, DNS, FMS, Kettlebell's, Tactical training, ...